Ikhlas Wanita Takaful

User Rating:  / 1
PoorBest 

OBJEKTIF PELAN

 

Ikhlas Wanita Takaful memberikan pampasan kewangan terhadap penyakit kanser khusus untuk wanita selain dari pampasan kematian dan juga kehilangan upaya kekal menyeluruh disamping memberikan pulangan melalui jumlah simpanan dan pelaburan terkumpul didalam Akaun Pelaburan Peserta sehingga tempoh sijil matang.

 

 

 

PILIHAN PELAN 

 

 

Pelan     

Jumlah Perlindungan 

 Kriteria Manfaat                                   

 Pelan A 

 RM50,000

 Berserta Manfaat Kehamilan ***

 Pelan B

 RM100,000

 Berserta Manfaat Kehamilan ***

 Pelan C

 RM50,000

 Tanpa Manfaat Kehamilan

 Pelan D

 RM100,000

 Tanpa Manfaat Kehamilan

 Pelan E

 RM25,000

 Berserta Manfaat Kehamilan ***

 Pelan F

 RM25,000

 Tanpa Manfaat Kehamilan

 

 

MANFAAT PELAN

Disamping menyediakan manfaat kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh, Ikhlas Wanita Takaful ini juga menawarkan manfaat yang istimewa khusus untuk wanita seperti berikut:

   

Manfaat      

Pampasan

  Tempoh Menunggu

 1 Kanser Khusus Wanita
 • Payu Dara

 100%

 60 hari dan tempoh laku sijil 30 hari selepas diagnos
 • Servik Uteri

 100%

 • Tiub Fallopian

 100%

 • Ovari

 100%

 • Uterus

 100%

 • Vagina/Vulva

 100%

 2 Penyakit Lain Wanita
 • Systemic Lupus Erythematosus bersama   Lupus Nephritis

 100%

 180 hari

 • Rhematoid Arthritis dengan komplikasi

 100%

 N/A

 • Pembedahan rekonstruktif muka akibat kemalangan

 Reimbursed 100%

 N/A

 • Pemindahan kulit akibat terbakar

 Reimbursed 100%

 N/A

 • Pemindahan kulit akibat kanser kulit

 Reimbursed 100%

 60 hari

 • Karsinoma in-situ payu dara dan servik uteri

 30%

 180 hari

 • Pembedahan rekonstruktif payu dara akibat kemalangan

 Reimbursed 100%

 60 hari

 3 Manfaat Cara Hidup
 • Perkahwinan pertama kali
3% setiap peristiwa dan terhad kepada 2 tuntutan sepanjang hidup. Sila rujuk jadual untuk tempoh menunggu.
 • Kelahiran bayi 
 • Kematian pasangan (suami)
 • Pemberhentian/diberhentikan kerja
 4 Manfaat Kehamilan ***
 • Komplikasi Kehamilan - Penyebaran Penggumpalan Intravaskular, Kehamilan Ektopik, Mol Hydatidiform, Lahir dan mati, dan Kematian Neonata. 

 30%

Sila rujuk jadual untuk tempoh menunggu
 • Penyakit Kongenital Bayi - Kecacatan Ventricular Septum, Kecacatan Atrial Septum, Sindrom Down, spina Bifida, Tetralogy fallot, dan Transposisi Pembuluh Darah

 30%

 5 Manfaat hilang upaya kekal   menyeluruh Baki Jumlah perlindungan + Akaun Pelaburan Peserta terkumpul + Lebihan dari Dana Risiko (jika ada). Sila rujuk jadual untuk tempoh menunggu
 6 Manfaat Kematian
 7 Manfaat serahan sebelum tempoh sijil matang Akaun Pelaburan peserta Terkumpul + Lebihan dari Dana Risiko (jika ada) Sila rujuk jadual untuk tempoh menunggu
 8 manfaat matang apabila tempoh sijil matang

 

LAIN-LAIN MANFAAT YANG DITAWARKAN OLEH IKHLAS WANITA TAKAFUL

 • Pengeluaran sebahagian dari Akaun Pelaburan peserta (PIA) dibenarkan - Sijil mestilah telah berkuat-kuasa sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun sebelum pengeluaran pertama dibuat, dimana hanya 3 kali pengeluaran sahaja dibenarkan dan jarak untuk setiap pengeluaran mestilah sekurang-kurangnya 2 tahun. Amaun maksima dibenarkan bagi setiap pengeluaran adalah 30% dari jumlah PIA yang terkumpul.

 

RIDERS/MANFAAT TAMBAHAN YANG BOLEH DISERTAKAN BERSAMA PELAN

 • Term Takaful
 • Critical illness
 • Accidental Death & Disability
 • Immediate death expenses
 • Hospital income benefit
 • Waiver of Contribution
 • Family Income Benefit
 • Top-up

 

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN IKHLAS WANITA TAKAFUL

 • Umur penyertaan - Umur minima adalah 17 tahun dan umur maksima adalah 50 tahun (umur hari lahir akan datang- UHAD).
 • Tempoh penyertaan - Sehingga peserta mencapai umur 50 atau 55 atau 60 atau 65 tahun (UHAD) dengan tempoh penyertaan minima selama 15 tahun.
 • Jumlah perlindungan Asas - Pelan A (RM50,000), Pelan C (RM50,000), Pelan B (RM100,000), Pelan D (RM100,000), Pelan E (RM25,000) & Pelan F (RM25,000) adalah merupakan had sepanjang hayat.
 • Sumbangan - Sumbangan minima (rujuk kepada illustrasi) dan sumbangan maksima tertakluk kepada keputusan pengunderaitan.

Note:

Ini bukan kontrak takaful dan syarat-syaratnya tidak dinyatakan secara terperinci. Sila rujuk kepada kontrak didalam sijil Ikhlas Wanita Takaful untuk mendapatkan maklumat dan butir-butir pelan yang terperinci.

Untuk sebarang pertanyaan, sila klik di sini...